Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  17
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 200-200        23α.0-0
 201-201        23α.0-0
 202-202        23α.0-0
 203-204        28α23α.0-0
 205-206        28α23α.0-0
 207-208        28α23α.0-0
 209-210        28α23α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17  18   επόμενη >>