Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  8
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 91-92        31α31β.0-0
 93-94        31α31β.0-0
 95-95        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 96-97        37α85β.0-0
 98-99        37α85β.0-0
 100-100        37α.0-0
 101-101        ΓΕΦΥΡΑ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7  8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>