Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  6
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 63-64        4α31β.0-2
 65-66        4α31β.0-2
 67-68        4α31β.0-2
 69-70        4α31β.0-2
 71-72        4α31β.0-2
 73-74        4α31β.0-2
 75-76        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>