Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  16
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 187-190        Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.0-0
 191-192        24α24β.0-0
 193-194        24α24β.0-0
 195-196        24α24β.0-0
 197-197        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 198-198        23α.0-0
 199-199        23α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17   18   επόμενη >>