Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 112-113        28α23α.0-0
 114-114        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 115-115        97β.0-0
 116-117        72α97β.0-0
 118-119        72α97β.0-0
 120-121        72α97β.0-0
 122-123        72α97β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>