Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 148-148        23α.0-0
 149-149        23α.0-0
 150-150        23α.0-0
 151-151        23α.0-0
 152-154        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 155-156        101α22β.0-2
 157-158        101α22β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   17   18   επόμενη >>