Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 159-160        101α22β.0-2
 161-162        101α22β.0-2
 163-164        101α22β.0-2
 165-166        101α22β.0-2
 167-168        24α24β.0-0
 169-170        24α24β.0-0
 171-172        24α24β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   επόμενη >>