Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  2
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 14-15        30α30β.0-0
 16-17        31α31β.0-0
 18-19        31α31β.0-0
 20-20        31α.0-0
 21-21        23α.0-0
 22-22        23α.0-0
 23-23        23α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1  2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>