Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 35 (Λαϊκή Ονομασία: Αϊβασιλιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 120 εγγραφές  σε 18 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  3
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 24-24        23α.0-0
 25-26        28α23α.0-0
 27-28        28α23α.0-0
 29-30        28α23α.0-0
 31-32        28α23α.0-0
 33-34        28α37β.0-0
 35-36        31α37β.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2  3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   επόμενη >>