Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  13
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 155-156        4α31β.0-2
 157-158        4α31β.0-2
 159-160        4α31β.0-2
 161-162        4α31β.0-2
 163-164        4α31β.0-2
 165-166        4α31β.0-2
 167-168        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>