Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  19
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 235-236        3α3β.0-0
 237-238        3α3β.0-0
 239-240        3α3β.0-0
 241-242        3α3β.0-0
 243-244        13β42β.0-0
 245-246        13β42β.0-0
 247-248        43α43β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  19  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>