Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  6
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 58-59        66α41β.0-0
 60-61        66α41β.0-0
 62-63        66α41β.0-0
 64-65        66α41β.0-0
 66-67        66α41β.0-0
 68-69        66α41β.0-0
 70-71        66α41β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>