Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  18
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 222-223        24α24β.0-0
 224-225        24α24β.0-0
 226-227        24α24β.0-0
 228-229        24α24β.0-0
 230-231        24α82β.0-1
 232-232        3β.0-0
 233-234        3α3β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18  19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>