Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  24
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 295-296        88α46β.0-0
 297-298        89α46β.0-0
 299-300        89α46β.0-0
 301-302        89α46β.0-0
 303-304        89α46β.0-0
 305-305        89α.0-0
 306-306        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24  25   26   27   28   29   επόμενη >>