Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  16
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 195-196        78α78β.0-0
 197-198        45α45β.0-0
 199-200        45α45β.0-0
 201-202        45α79β.0-0
 203-204        80α80β.0-0
 205-206        81α81β.0-0
 207-208        81α81β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>