Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  17
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 209-210        80α80β.0-0
 211-212        81α81β.0-0
 213-214        81α81β.0-0
 215-216        81α81β.0-0
 217-218        80α80β.0-0
 219-220        81α81β.0-0
 221-221        81α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>