Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  20
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 249-250        43α43β.0-0
 251-252        78α83β.0-0
 253-254        78α83β.0-0
 255-256        78α83β.0-0
 257-258        78α78β.0-0
 259-260        78α84β.0-1
 261-261        78β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20  21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>