Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  28
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 343-344        92α85β.0-2
 345-346        92α85β.0-2
 347-348        92α85β.0-2
 349-349        91α.0-0
 350-350        91α.0-0
 351-351        91α.0-0
 352-353        91α85β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29   επόμενη >>