Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  27
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 335-335        82β.0-0
 336-336        91α.0-0
 337-337        91α.0-0
 338-338        91α.0-0
 339-339        91α.0-0
 340-340        91α.0-0
 341-342        78β85β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27  28   29   επόμενη >>