Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  21
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 262-262        27α.0-0
 263-263        27α.0-0
 264-264        27α.0-0
 265-265        27α.0-0
 266-266        27α.0-0
 267-268        27α85β.0-0
 269-270        37α85β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21  22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>