Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  15
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 182-182        67α.0-1
 183-184        13β13α.0-0
 185-186        13β13α.0-0
 187-188        13β13α.0-0
 189-190        13β13α.0-0
 191-192        13β13α.0-0
 193-194        13β13α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>